Z jakiej przyczyny powinniśmy dbać o planetę? Zainwestuj w fotowoltaikę

Zdrowie

Ekosystem to ważne pojęcie następujące w ekologii. Najprościej rzecz ujmując, ekosystem stanowi układ ekologiczny, dążący się na danej powierzchni. Nie jest ona ściśle oddzielona, gdyż granice ekosystemu są właściwie niewyraźne – nienagannie opisuje to montaż paneli fotowoltaicznych Wrocław. Składają się na niego biocenoza i biotop. Pierwsza w wymienionych oznacza ożywioną część ekosystemu. Są to więc rośliny, zwierzęta, a także niezauważalne gołym okiem bakterie. Biotop tudzież stanowi nieożywioną część przyrody, czyli różnego typu skały, piaski, żwir.

W ekosystemie wyróżniamy dwa rodzaje organizmów, różniących się sposobem zdobywania związków odżywczych. Są to autotrofy, inaczej producenci oraz heterotrofy, inaczej konsumenci. Pierwsze z nich to w głównej mierze rośliny, niemniej jednak również glony oraz sinice, które w wyniku szczególnych procesów takich jak fotosynteza i chemosynteza samodzielnie wytwarzają niebezużyteczne substancje organiczne. Drugi rodzaj systemów- konsumenci, jest cudzożywny, inaczej żywi się wytworzonymi przez autotrofy związkami pokarmowymi. Łańcuchy pokarmowe stanowią ważną część każdego ekosystemu. Tworzą one szereg zależności, dzięki jakim wolno opisać wzajemne powiązania troficzne. Odnosi się to ściśle do pokarmu i roli, jaką obierają pojedyncze organizmy. Tylko ostatnie ogniwo łańcucha nie jest zjadane.

Wszystkie pozostałe, znajdujące się na różnych etapach, służą jako pokarm. Wyróżniamy dwa rodzaje łańcuchów pokarmowych. Pierwszy z nich to łańcuch detrytusowy. Wyróżnia go to, że podstawowym ogniwem są saprofagi, innymi słowy organizmy, których pokarm stanowią martwe, będące w stanie rozkładu szczątki roślinne i zwierzęce. W następnej kolejności pojawiają się rośliny, jakie są zjadane przez zwierzęta. Ostatni element takiego łańcucha to zwierzę mięsożerne. Wyróżniamy wobec tego tu konsumentów pierwszego, drugiego rzędu oraz dodatkowego rzędu, w zależności od ich miejsca w sieci troficznej. Prócz łańcuchów detrytusowych specjaliści w dziedzinie ekologii przedstawiają również łańcuch spasania. Tutaj z kolei pierwszym ogniwem jest zwykle roślina, a następne stanowią konsumenci uszeregowani według numerów rzędu.

Dodaj komentarz