Świadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego

Zdrowie

Usługi komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego to usługi zaliczane do profesjonalnych. Sprawne czynności powodują, że zleceniodawcy, jacy dotychczas skorzystali z jego usług są z tego usatysfakcjonowani. Wiedza i doświadczenie, jakimi włada komornik zawiercie mają wpływ na jego merytoryczne nastawienie. W rezultacie, jego kancelaria w krótkim czasie została jedną z bardziej rozpoznawalnych na Śląsku. Komornik zarządza kancelarią w sposób nowoczesny, zdając sobie sprawę z tego, jak szybkie zmiany obecnie się odbywają.

Z tego powodu też wprowadzony jest w kancelarii sprawnie działający system informatyczny. Dedykowane oprogramowanie pozwala na niezakłócone pozyskanie ważnych dla danego postępowania egzekucyjnego wiadomości. Solidne postępowania są systematycznie kontrolowane, a zleceniodawcy także mają do wszystkiego dostęp na bieżąco. Komornik ten uprawniony jest do przeprowadzania postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Zajmuje się on prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających, jakie mają na celu zrealizowanie tytułów wykonawczych. Wiodące usługi z jakich można skorzystać w kancelarii to: egzekucja świadczeń finansowych, doręczenia na zarządzenie Sądu, egzekucja świadczeń niepieniężnych, protokół stanu faktycznego, zabezpieczenie roszczeń i nadzór nad licytacją. Kancelaria ma dostęp do Ognivo, umożliwiającego bezpieczną komunikację pomiędzy instytucją bankową a komornikiem.

Z tego powodu możliwe jest terminowe wysyłanie zapytań o rachunki bankowe dłużnika oraz o ich elektroniczne zajęcie. Zapytanie nie domaga się uiszczenia zaliczki. W dodatku kancelaria ma też wgląd do EPU, co pozwoli na skierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika za pomocą platformy e – sądu. EPU ID kancelarii interesanci mogą znaleźć w danych kontaktowych na witrynie. EKW umożliwią natomiast uzyskanie wiadomości o nieruchomościach dłużnika w drodze pytań przesyłanych drogą elektroniczną.