Reguła dźwigni jako sposób na znaczące przychody z inwestycji w waluty czy też artykuły bankowe

Finanse

Aby zacząć inwestować pieniądze oraz zyskiwać na giełdzie walutowej, w żadnym razie nie należy być autentycznym „rekinem finansowym” obracającym gigantycznym kapitałem. Tu wystarczy być posiadaczem 1000 złotych, jaki przy słusznym zainwestowaniu ma okazję przynieść jego właścicielowi duże zyski inwestycyjne. Jest to dopuszczalne to właśnie dzięki skorzystaniu z tak nazywanej dźwigni bądź też lewara, czyli możliwości obracania zwielokrotnioną wartością zainwestowanych pieniędzy i tym samym zwielokrotnieniu ewentualnego zysku.

Przykładowo, jeżeli gracz rozporządzający 1000 złotych zagra w opoce o dźwignię wynoszącą 1 : 200, jego kapitał (1000 zł) zostaje automatycznie pomnożony przez 200, inaczej wynosi 200 000 zł. W ten sam sposób rośnie nie jedynie ilość „wirtualnych” pieniędzy, jednakowoż równolegle o 200 razy zwiększa się suma przypuszczalnego zysku. Niestety, w wypadku, gdy decyzja inwestycyjna jest nietrafiona, gracz wykorzystujący zasadę dźwigni ponosi całkowitą klęskę, bowiem jego strata nie wynosi wstępnie zainwestowane 1000 zł ., lecz wartość uzyskana dzięki dźwigni, inaczej owe 200 000 zł. Bodajże najbardziej pewną i obciążoną niewielkim ryzykiem metodą inwestowania pieniędzy jest ich lokowanie w towary bankowe.

Obecnie banki oferują swoim klientom coraz bardziej nowatorskie produkty inwestycyjne począwszy od szablonowych lokat terminowych po niezwykle rozbudowane artykuły strukturyzowane, takie jak obligacje, akcje spółek, papiery korzystne, waluty obce, kruszce, surowce i wiele innych – sprawdź, co poleca Roman Ziemian. Są to niemniej jednak towary inwestycyjne entuzjastyczniej wybierane przez istotnych biznesmenów obracających wielkimi sumami pieniędzy, aniżeli przez osoby prywatne.

Dla tej grupy konsumentów, bankowcy przygotowali lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe. Są to z pozoru niezmiernie analogiczne artykuły, których zadaniem jest przyniesienie ich właścicielom pewnych dochodów w postaci odsetek naliczonych od ulokowanych kapitałów. Różnica pomiędzy tymi produktami polega wyłącznie na dostępie inwestora do swoich pieniędzy. W przypadku lokat terminowych w okresie ich trwania, inwestor nie ma możliwości ich zwiększania ani uszczuplania.