Pomoc i obsługa notarialna traktująca sprzedaży lub ewentualnie zakupu posiadłości

Zdrowie

Zakup lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości, a również transakcja zamiany, żeby być w pełni zgodna z prawem oraz prawomocna, musi odbywać się na zasadzie aktu notarialnego. Deweloperzy sprzedający nowe lokale mieszkalne na rynku pierwotnym oraz pośrednicy zajmujący się handlem posiadłościami na rynku wtórnym z reguły umawiają się z klientami w zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej. Wypływa z tego pewny komfort dwustronnego zaufania w trakcie kooperacji. Wobec tego kancelaria notarialna, jaki zna pośrednika planującego transakcję ma prawo liczyć na to, że obiecane dokumenty zostaną dostarczone na czas oraz mniej asekuracyjnie ustalać termin podpisania umowy.

Pośrednik wspomaga swoim kontrahentom zgromadzić potrzebne dokumenty bądź też na bazie upoważnienia robi to za nich. W przypadku zamiany własnościowych mieszkań używanych strony ustalają, jaka jest cena każdego z lokali i w związku z tym, jaka będzie dopłata witryny, która zamienia mieszkanie mniejsze na większe. Wolno ustalić też równoważność wartości obu lokali, wówczas zamiana odbywa się bezgotówkowo. Przed podpisaniem umowy wymagane są dokumenty obu mieszkań, czyli akty własności, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

Rejent żąda też pokazu zaświadczeń z administracji obu lokali o braku zaległości pieniężnych poprzednich właścicieli. Prócz wypisu z ksiąg trwałych w samym akcie notarialnym zawarte jest oświadczenie obu stron o braku zadłużenia, lub ewentualnie o jego wysokości. Pośrednik daje notariuszowi pisma zaświadczające, że w danych apartamentach nie jest zameldowany nikt poza osobami zameldowanymi. W przypadku wzajemnego zaufania pośrednika i notariusza, dokumenty dostarczane są z takim wyprzedzeniem, że zachowują aktualność w dniu osiągnięcia aktu zamiany. Współpraca taka jest przydatna oraz przydatna dla najbardziej zaciekawionych, inaczej klientów dokonujących zamiany. Nieraz przy podpisaniu aktu notarialnego obecnych jest dwóch pośredników, jeśli każda ze witryn korzystała z innego biura. Wtedy dobór kancelarii notarialnej, która przeprowadzi całą operację zależy od dwustronnych uzgodnień.

Dodaj komentarz