Organizacja wycieczki – z przewodnikiem lub bez?

Turystyka

Jeśli biuro podróży organizuje wyprawę, na przykład autokarową, bez względu, czy jest to wyjazd organizowany dla dorosłych czy dla dzieci, czy obejmuje wyjazd na kilka dni czy także jest to wycieczka jedynie jednodniowa, powinny być przydzielony do tej wycieczki pilot lub też również przewodnik – w zależności od danej sytuacji. Polskie prawo powiada albowiem, że każdy wyjazd grupowy, gdzie dana grupa liczy co najmniej 10 osób, powinien przebiegać pod opieką pilota z bezwzględną jego obecnością w danej grupie.

Nawet w sytuacjach, kiedy wyjazd nie jest organizowany przez biuro podróży a przez pojedyncza osobę, na przykład wycieczka szkolna – klasowa – organizowana przez wychowawcę klasy, także powinna mieć opiekuna w postaci licencjonowanego pilota turystycznego. W sytuacji ujawnienia przez narząd kontrolny, iż dana grupa wycieczkowa nie ma pilota, nakładana będzie kara pieniężna na organizatora wycieczki, oraz nieważne jest, czy to będzie właściciel biura podróży, czy też wychowawca szkolny – oba podmioty mogą być ukarane w ten sam sposób.

Dla normalnego zjadacza chleba trudno jest rozróżnić, jakie kompetencje ma pilot wycieczki, a jakie przewodnik, który daną wycieczkę oprowadza – niejednokrotnie zauważamy również obrazki, iż oprowadza dana wycieczkę jednostka, która posiada odznakę pilota turystycznego, a nie oprowadzacza. Jednakże są to dwa różnorodne rodzaje uprawnień – pilot turystyczny a przewodnik, które zależą też od tego, o jaki obszar chodzi – szczególnie dotyczy to uprawnień pilota.

Otóż licencja pilota turystycznego uprawnia taka osobę do sprawowania opieki nad grupą, do której jest przedzielony w czasie wypraw, organizowanie spraw kwaterunkowych i tym pokrewnych czynności, o czym napomyka http://ecotravel.net.pl/. Tudzież pilot nie ma uprawnień do oprowadzania wycieczek, czyli czynności zarezerwowanej dla przewodnika krajoznawczego. Z kolei przewodnik – jeżeli mowa o terenowym – ma prawo do oprowadzania eskapad po terenie, gdzie ma licencje przewodnika, a w dodatku do wykonywania działań pilockich na też danym terenie. Przewodnik miejski nie ma niemniej jednak uprawnień pilota, a w takim razie podróży z grupą i sprawowania opieki nad nią, jaka normalnie sprawuje pilot.