Niedrogie ubezpieczenie OC – gdzie zakupić?

Motoryzacja

W stworzonym przez nas kraju zgodnie z rozporządzeniem o ruchu drogowym jakikolwiek pojazd mechaniczny, który ma aktualną rejestrację, musi posiadać zabezpieczenie obowiązkowe, powiązane z odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody komunikacyjne – takie ubezpieczenie nazywane jest w skrócie OC.

Obejmuje ono takie sytuacje, kiedy tak właściwie osoba użytkująca w danej chwili pojazd (nie musi to być właściciel pojazdu) sprawi szkody w skutku czy to kolizji drogowej, lub wypadku, przy czym pojęcie szkoda obejmuje zarówno szkody materialne, jak na przykład uszkodzenie drugiego pojazdu, jak również oraz odniesiony uszczerbek na zdrowiu innych osób, włączając z utratą życia przez dane osoby. Teraz obowiązujące przepisy uzgodniły, że ubezpieczenia oraz odszkodowania w tym zakresie są obowiązkowe, albowiem przecież w pewnych sprawach powstałe szkody są w stanie być o bardzo kolosalnej wartości, wtenczas postać prywatna jako sprawca zdarzenia nie będzie w pewnych sytuacjach miała możliwości wyrównania tej szkody, a w następstwie tego wypłaty odszkodowania w takim aspekcie, żeby było ono pełną rekompensatą. Jest dosyć znamienne, że pojazd ubezpieczony w aspekcie OC nie podlega procedurze, że jego posiadacz uzyska odszkodowanie – naturalnie wówczas, kiedy jest sprawcą zdarzenia drogowego – to posiadane odblokowanie zdejmuje z niego odpowiedzialność obywatelską za to, co się stało – sytuacje te nie obejmują naturalnie odpowiedzialności oddanej sprawcy wypadku czy kolizji drogowej, jest to całkiem oddzielny rozdział.

Niemniej jednak sprawca wypadku, jeżeli poniesie szkodę materialną, także może zdobyć naprawienie szkody, na przykład za rozbity pojazd, jeżeli będzie posiadał inne zabezpieczenie komunikacyjne, a więc autocasco – wtenczas ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie w każdym wypadku (dopuszczalne jest wyłączenie wypłaty odszkodowania w niektórych sytuacjach, jak na przykład spowodowanie szkód w stanie nietrzeźwym lub ewentualnie pod wpływem alkoholu). W sytuacji, jeśli właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego nie opłaci ubezpieczenia OC, a sprawa ta wyjdzie na jaw, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzuci karę na właściciela pojazdu o równowartości 750 euro.

Dodaj komentarz