Kwalifikacje na komercyjne loty bezzałogowymi statkami powietrznymi

Zdrowie

Uprawnienia na komercyjne loty bezzałogowymi statkami powietrznymi oferuje SNH DRONES. Charakterystyka każdego kursu znajduje się na witrynie online Ośrodka Szkoleniowego, razem z kosztorysem. Można w związku z tym szybko sprawdzić, co jest do wykorzystania. licencja na drony podzielone są na dwie grupy. Numer 1 to UAVO VLOS. Uprawniają one do latania w zasięgu wzroku pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości oraz odpowiedniego oznakowania. Znaczy to, że operator powinien mieć kamizelkę, a dron powinien być uposażony w tabliczkę do identyfikacji.

Drugie szkolenie UAVO BVLOS. To szkolenie umożliwia przeprowadzanie lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Sterowanie ma miejsce przy pomocy obrazu przesłanego z bezzałogowego statku powietrznego. Można również zdecydować się na kurs operatora drona UAVO. Daje to uprawnienia do kierowania kursami na operatora bezzałogowych statków powietrznych. Aby zdobyć uprawnienia do sterowania dronem korzysta się z personalizowanej platformy szkoleniowej. Skończony egzamin na drony daje dokument kwalifikacji, wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Niezależnie od tego, jakie uprawnienia kursant chce otrzymać, każdorazowo należy zaczynać uczenie się od materiału podstawowego, umieszczonego w szkoleniu VLOS. Bazowa wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu prawa lotniczego, zasad przeprowadzania lotów, bezpieczeństwa oraz obsługi i budowy dronów pozwoli na otrzymanie prawo jazdy na drona, a kolejno na to, aby poszerzać własne kwalifikacje na poszerzających kursach. SNH DRONES oferując rzetelny kurs na latanie dronem zapewniają absolwentom: wykonywanie fotografii, zrobienie filmów, fotogrametrię, przeprowadzanie różnych odczytów, robienie monitoringu z powietrza lub na wykonywanie lotów badawczych. Wszyscy kursanci mogą liczyć na maksymalne wsparcie w zawodowej karierze związanej z dronami.

Dodaj komentarz