Kurs motorowodny, podzielony na część teorii i praktyczną

Turystyka

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teoretyczną i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół spraw związanych z budową oraz obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się wszystkiego, co jest powiązane z manewrowaniem oraz pozostałymi czynnościami na wodzie.

Omawiane są tematy pozostające w zgodzie z przepisami PZMiNW. W efekcie, kursy motorowodne można zdawać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na świetnie przygotowanych i wyposażonych jednostkach pływających, na których pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą też prac bosmańskich w porcie, jak i odnoszą się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs kończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na 75 zapytań. Aby zdać, dobrej odpowiedzi trzeba udzielać na sześćdziesiąt pięć zapytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniana jest również umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po innych wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Wszystkie wiadomości na temat kursu można wyszukać na witrynie Sailing Camp. Na kursie obowiązują rozwiązania International Sailing Schools Association, aczkolwiek dostosowane do rodzimych okoliczności. I z tego powodu zaleca się zdobyć kompetencje w takim centrum szkoleniowym. Kursy są przystosowane indywidualnie do wymagań kursantów, a jeśli pojawia się taka potrzeba, to przeprowadzane są kursy indywidualne.br>