Jaka jest rola Kościoła?

Edukacja

Jaka jest rola kościoła dla wierzącego i rodziny? Czego Biblia uczy o roli kościoła?Kościół.Słowo kościół pochodzi od greckiego słowa „ekklesia”, które oznacza „zgromadzenie” lub dosłownie „wezwani/zgromadzenie”, więc kościół to ci, których Bóg powołał i zbawił przez pokutę i wiarę w Chrystusa. Słowo kościół prawie nie pojawia się przed ewangeliami, ale wtedy często nazywa się je po imieniu (Rz 16,5; Ga 1,1-2). Ściśle mówiąc, Kościół jest Ciałem Chrystusa wykonującym pracę, którą kieruje Głowa Kościoła (tj. Mt 25:25-26). Zobacz więcej informacji na stronie https://www.radioem.pl/doc/5880720.Rodzina-tematem-Ogolnopolskiego-Kongresu-Nowej-Ewangelizacji

Jezus kieruje Oblubienicą Chrystusa, Kościołem, aby wielbiła Boga i szukała zgubionych. Nazywany Ciałem Chrystusa, Kościół ma być rękami, ustami, oczami i stopami Chrystusa na ziemi. Każdy członek został obdarowany przez Boga do pełnienia żywotnej funkcji w kościele, tak aby kościół był podbudowywany, zachęcany i wzrastał w łasce i wiedzy poprzez wykładowe głoszenie Słowa Bożego. Każdy członek pracuje w zgodzie z innymi członkami i dla siebie nawzajem, przy czym każdy członek ma wyjątkową funkcję, umożliwiając Ciału Chrystusa wykonywanie tego, do czego została stworzona.

Cel Kościoła

Kościołowi powierzono obowiązek instruowania członków, aby wzrastali zarówno w łasce, jak i w poznaniu Boga, nakazując im „wzrastać pod każdym względem w Tego, który jest Głową, w Chrystusa, z którym całe ciało połączyło się i utrzymywane razem przez wszystkie stawy, w które jest wyposażone, gdy każda część działa właściwie, sprawia, że ​​ciało rośnie i buduje się w miłości” (Ef 4,15-16). Chodzi o to, „abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i miotanymi przez fale, unoszonymi przez każdy powiew nauki, ludzką przebiegłością, podstępem w zwodniczych intrygach” (Ef 4,14).

Wyposażenie to pochodzi ze Słowa Bożego i jest przeznaczone „aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania Ciała Chrystusowego, aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznania Syna Bożego, do dojrzałej męskości, na miarę wysokości pełni Chrystusa” (Ef 4,12). Bóg wyznaczył każdemu członkowi, jak mu się podoba, więc to On „dał apostołom, prorokom, ewangelistom, pasterzom i nauczycielom” odpowiedzialność za nadzorowanie tych funkcji (Ef 4:11). Jaką część zajmujesz w Ciele?

Zdrowy Kościół

Zdrowy kościół to taki, w którym jego członkowie są karani zawsze, gdy jest to konieczne; że sakramenty są biblijnie udzielane regularnie i że Słowo Boże jest głoszone, miejmy nadzieję, werset po wersecie, aby trzoda mogła wzrastać i dojrzewać, zbliżając się do pozycji lub natury Chrystusa. Wczesny kościół szybko się rozwijał, ponieważ „oddawali się nauczaniu apostoła i społeczności, łamaniu chleba i modlitwom” (Dz 2:42).

Wszyscy byli zjednoczeni w umyśle i celu, aby „wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne” (Dz 2,44). Kiedy kontynuowali „wysławiając Boga i mając łaskę u całego ludu… Pan każdego dnia powiększał ich liczbę tych, którzy byli zbawieni” (Dz 2:47). To jest prawdziwy sposób na rozwój kościoła. Miej dyscyplinę kościelną (Mt 18:15-20), udzielaj sakramentów i głoś Słowo… w porę i poza nią.

Czytamy o trzech rzeczach wspomnianych we wczesnym kościele, które powodowały wzrost: poświęcili się naukom apostoła, które otrzymali od Chrystusa; mieli społeczność i łamanie chleba, którzy często spotykali się i jedli razem; i modlili się. Jeśli brakuje któregoś z tych trzech, kościół nie będzie działał w sposób, w jaki został zaprojektowany. Te trzy podstawowe zasady spowodowały wzrost kościoła przez Boga.

Poszukuje zagubionych

Kościół, który rośnie, to także taki, który idzie…, co oznacza, że ​​szukają zagubionych. Nie ignorują imperatywnego nakazu danego przez Chrystusa tuż przed Jego wniebowstąpieniem (Mt 28:18-10; Dz 1:8), aby iść na cały świat. Misją Jezusa na ziemi było ratowanie ginących (Mk 10,45), a Kościół musi mieć ten sam cel, jeśli ma się rozwijać.

Bóg nie pobłogosławi żadnego kościoła, który nie dba o zgubionych. Nasz Pan Jezus Chrystus z pewnością to zrobił. Słowo „chrześcijanin” oznacza bycie „podobnym do Chrystusa” lub „małym Chrystusem” i podążanie śladami, które poszedł na ziemi, i wyraźnie został posłany „aby szukać tego, co zginęło” (Ew. Łukasza 19:10). ). Czy szukamy tego samego?

Dodaj komentarz