Fundacja – definicje, intencje i założenia

Zdrowie

Wielu ludzi wrażliwych na stratę i potrzeby innych pragnęłoby stworzyć prywatną fundację, jakiej celem byłaby pomoc wyznaczonej grupie potrzebujących. Jedni wspomagają młodych ludzi w walce z chorobami, drudzy osoby starsze, trzeci najzwyczajniej w świecie walczą z biedą i ubóstwem a następni pomagają zwierzętom. Wszystkie cele są szczytne oraz odpowiednio zaświadczają o fundatorze, jaki nie jest obojętny na cudzy los.

Najważniejsze jest jednak to, aby wiedzieć czym w ogóle będzie fundacja, jakie warunki ma obowiązek spełniać fundator i jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji. Przede wszystkim fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych niedługo obok stowarzyszeń.

W jaki sposób sama nazwa wskazuje ma ona na celu fundowanie rzeczowych działań, jakie określone są przez statut. Co istotne, taki statut nie jest właściwą wolą zarządu fundacji. To konieczność, jaka jest określana prawem, skutkiem tego nie można tego lekceważyć. W statucie muszą znajdować się wszelkie informacje, które będą dotyczyły i regulowały zakres działalności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest o wiele bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się też o status organizacji użytku publicznego, w owym czasie jeżeli takie miano zostanie jej nadane może pobierać 1% podatku przy jednorocznych rozliczeniach podatkowych – więcej o tym na domenie fundacje dla dzieci. Fundacja może, jednak nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tu od założyciela oraz to on decyduje które działania będą podejmowane. Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być kwota nie mniejsza aniżeli tysiąc złotych, chociaż nie ma na to jakichkolwiek praktycznych regulacji prawnych. Bodajże, iż będzie prowadzona aktywność gospodarcza, wtedy te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić kompletną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania należnych podatków i do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, jakie zostały zdefiniowane oraz wskazane w statucie, o jakim wcześniej była już mowa.