Audyt logistyczny oferowany przez przedsiębiorstwo Aspekt

Przemysł

Audyt logistyczny wykonywany przez przedsiębiorstwo Aspekt jest pogłębioną analizą, na podstawie jakiej specjaliści kolejno udzielają porad przedsiębiorcom i wdrażają rekomendowane zmiany. W rezultacie, następuje optymalizacja realizacji procesów i działania infrastruktury logistycznej w zakładzie należącym do przedsiębiorcy. Zleceniodawcy mają do wyboru, czy chcieliby decydować się na quick check, czy master plan.

W pierwszym przypadku definiowane są obszary krytyczne. W drugim audyty określa się jako procesowe i rozszerzone są one o określone rekomendacje oraz wdrożenia. Klient może wobec tego decydować się na dalszą współpracę, gdy zrealizowane są podpunkty z katalogu takie jak automatyzacja logistyki albo inne.

Obszar działań w czasie każdego audytu to: analizowania efektywności procesów, analiza oraz optymalizowanie transportu wewnętrznego, analizowanie i optymalizacja tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, plus optymalizacja geograficzna i zlokalizowanie centrów sprzedaży.

Analiza skuteczności procesów odnosi się do stref takich jak: składowanie oraz optymalizacja stanów magazynowych, kompletowanie dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, jak i procesy załadunku i transportowania. Dokładny audyt za każdym razem wychwytuje newralgiczne dla danego przedsiębiorstwa sfery i na takiej podstawie wyznaczane są dalsze zasady współpracy.